Antall inkassosaker har eksplodert de siste årene. Mange av kravene viser seg å være uriktige. På fem år har antall inkassosaker steget med over én million. I fjor ble det registrert nesten 3,6 millioner innkomne krav. Dessverre skulle ikke alle disse vært sendt ut, skriver Nettavisen.

Å få inkasso på et krav du er uenig i, er ikke spesielt morsomt. Kanskje har du til og med betalt kravet for lenge siden, men må allikevel jobbe hardt for å få inkassoselskapet til å stoppe maset.


Uryddig tvistehåndtering
Hos Forbrukerrådet er de klar over problemet.

- Ja, behandlingen av omtvista krav ser ut til å være noe av det som inkassobransjen sliter mest med å håndtere, forteller Linette Heiberg, førstekonsulent i Forbrukerrådet.

I fjor gjorde Forbrukerrådet en opptelling av de henvendelsene de hadde fått på inkasso. Av disse dreide så mye som halvparten seg om omtvistede krav.

Hos Inkassoklagenemnda har sekretariatsleder Tone Thomassen registrert den samme tendensen.

- I de sakene hvor vi ser at inkassoselskapene snubler og strever litt, det er i vurderingen av de innsigelsene som skyldner kommer med, altså i tvistehåndteringa si, sier Thomassen.

 


Ugyldige inkassosaker
Roy Wikstrøm er en av de som har opplevd å få stadig nye, uberettigede og plagsomme inkassokrav. Saken hans gjaldt en parkeringsbot som han betalte bare noen dager etter at den ble pålagt. På tross av dette fikk han et inkassokrav fra Lindorff der dyre salærer var plusset på.

For å få stoppet saken, sendte Wikstrøm Lindorff en kopi av kvitteringen på at han hadde gjort opp for seg. Men det hjalp tydeligvis lite. Den samme leksa gjentok seg nemlig hele tre ganger til før Lindorff fikk ryddet opp i feilen sin.

- Det var ikke noe respons på noen måte, utenom at disse kravene kom regelmessig, oppsummerer Wikstrøm.

«TV 2 hjelper deg» har også snakket med Marit Høgås og Yngve Hafting. Begge hadde store vansker med å stoppe de ugyldige inkassosakene som Lindorff sendte dem. Høgås for eksempel, fikk så mye som tre inkassokrav på noe en navnesøster av henne hadde bestilt.

Til tross for at hun kunne dokumentere sin uskyld, ble hun altså ikke hørt av Lindorff før på tredje forsøk.


- Inkompetanse
Hvorfor har inkassobransjen så store problemer med behandlingen av omtvistede krav? Har de ikke gode nok rutiner?

Bengt Scheldt er leder av Gjeldsoffer-Alliansen, og mener at en del kan skyldes kompetansenivået til selskapenes kundebehandlere.

- Kompetansen til kundebehandlere i inkassobyråene kunne generelt vært atskillig bedre. Jeg må si jeg er skuffet fra tid til annen når jeg ser hva de kan prestere, sier Scheldt.

Inkassoklagenemnda på sin side har valgt å tilby bransjens kundebehandlere kurs i tvistehåndtering for å bedre kompetansen. Forhåpentligvis vil dette minske inkassoselskapenes stadige pågang i omtvistede saker, for det er ikke alle som orker å ta opp kampen når kravene strømmer på.

- Nei, dessverre. Vi har sett nok av eksempler på at folk lar seg presse eller true til å betale krav som helt klart er omtvistet, og som de skriftlig har gjort oppmerksom på. De blir fullstendig overkjørt, og så velger de altså enkleste løsning: Å betale kravet for å slippe mer ubehag, forklarer Bengt Scheldt.


Motinkasso?
Å jobbe med å motbevise gjentatte inkassokrav er både tids- og ressurskrevende. Faktisk er det slik at man kan bli fristet til å kreve noe tilbake fra inkassoselskapet når det virkelig har røynet på.

- Jeg kunne jo kanskje få refundert det jeg har lagt ut i frimerker og tellerskritt og alt det der i forbindelse med saken? spør Roy Wikstrøm.

Linette Heiberg i Forbrukerrådet tror ikke det blir så lett.

- Det kunne kanskje vært lurt, men det spørs om ikke det vil koste mer enn det smaker i forbindelse med å drive den prosessen videre for å nå fram. Men det som i hvert fall er sikkert, er at hvis inkassobyrået opptrer i strid med god inkassoskikk, så vil inkassosalæret falle bort, sier Heiberg.

Dette sier Lindorff
Lindorff er Norges største inkassoselskap. Alle de tre med unødvendig inkassobesvær i «TV 2 hjelper deg» sitt tv-innslag fikk sine krav derfra. Vi ville ha svar på hvorfor Lindorff behandler tvistesaker på denne måten, og snakket med kommunikasjonsdirektør, Arve Paulsen.

- Hvorfor er dette med omtvista krav det største problemet i inkassobransjen?

- Når saker kommer inn til oss, så må våre saksbehandlere som utvise et visst skjønn for å vurdere om innsigelsen er reell eller ikke, svarer Paulsen

- Kreves det egentlig noe skjønn i det hele tatt, når du har fått dokumentasjon på at en bot er betalt to dager etter at den ble pålagt?

- I den grad vi får tilsendt dokumentasjon på at kravet er betalt, så skal det ikke utøves skjønn, sier Paulsen.

- Hvorfor skjer det da, at man faktisk får tre inkassokrav til, med stadig høyere salærer?

- Da har det skjedd en feil, og da er det noe vi må lære av.

- Hva med å sende tre krav til en dame som aldri har hatt noe med kravet å gjøre i det hele tatt?

- Hvis det er slik du beskriver, så høres det ut som at vi har gjort en feil, og det er jeg den første til å beklage.

- Men hvor mange ganger kan man gjøre den samme feilen?

- For oss er det et viktig poeng å lære av våre feil, slik at vi ikke gjør den samme feil to ganger.

- Men er dere tunglærte da, siden man må dokumentere sin uskyld fire ganger før det trenger inn?

- Hvis det er slik du beskriver, så har vi gjort en feilvurdering.

- Dere har ikke gjort én feilvurdering, dere har gjort mange på rad.

- I så fall så har vi gjort feilvurdering i den saken der, og jeg er den første til å beklage det.

- Det er mange som opplever det sånn som at kundebehandlerne deres er flinkere til å drive bøllevirksomhet enn å være juridisk kompetente. Hva er din kommentar til det?

- Jeg håper at vi viser overfor de fleste sakene våre, at vi har en profesjonell håndtering av disse sakene.

- Hvis man da har fått mange inkassokrav og brukt mye tid da på å motbevise gyldigheten i disse kravene – kan man da kreve noen erstatning i fra Lindorff?

- De som mener de har fått et krav som har vært klart feilhåndtert av oss, kan bare henvende seg til meg, så skal vi se hvordan vi håndterer denne saken videre, avslutter Paulsen.

Så da er det bare å ta kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen i Lindorff på hans ord, og ta en telefon dersom du har kastet bort mye tid og ressurser på uberettigede inkassokrav.

Kilde: Netavisen / TV2

http://www.db24.no/DB/Nyheter/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=2399

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter