Useriøse og lovbrytere tjenerrått på andres ulykke

I følge Creditinform har inkassokrav på i alt 30 milliarder kroner blitt behandlet i forliksrådet. Bare de siste 12 månedene har det blitt registrert nye misligholdte krav for over en milliard.

Av Vegard Aamodt

Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) peker i dette intervjuet med Friheten på stigende arbeidsledighet som utløsende faktor for økninga. Han mener også en rekke useriøse aktører som spekulerer grovt i andres ulykke og desperasjon må ta en stor del av skylda. Ansvaret legger han på et for slapt norsk lovverk.

I følge Scheldt, så man en tilsvarende utvikling på slutten av 1980-tallet, da en langvarig økonomisk krise slo inn over landet.

 

- Folk ble arbeidsledige, men trodde krisa skulle bli kortvarig. I tillegg hadde man mindre kunnskap om utlånsbransjen den gang. Resultatet ble at folk tok opp lån eller kjøpekreditt, for å dekke utgifter og den gjelda de allerede hadde. Da krisa viste seg å bli langvarig, tok mange opp ytterligere lån for å betjene det første. Dermed er man havnet i en ond sirkel, mener Scheldt.

«Forskjellen fra den gang og nå, er at vi i dag har mer erfaring med dette, og kan komme ut med advarsler. »
Dette hjelper lite, når det han omtaler som «useriøse lovbrytere » driver aggressiv markedsføring og nærmest kaster penger etter folk i en presset situasjon.

For med dagens arbeidsledighet, presses folk på nytt inn i onde sirkler. Mange av de ledige i dag sitter på dyre boliger, som med et dramatisk inntektstap må finansieres med nye lån. Antallet inkassosaker har nemlig gått noe ned, samtidig som summen har økt. Lånene blir altså stadig større.

Lovbryterne det siktes til over i teksten, er sjølsagt de mange kreditt- og inkassoselskapene. De driver både med utlån og ikke minst inndriving av gjeld.

Et av de styggeste ondene innen finanskapitalens verden, er i følge Scheldt kjøp og salg av gjeld: - Dette er en helt uansvarlig praksis. Selskaper selger unna gjeld for å unngå problemene. Det har vært tilfeller der bedrifter har solgt gjelda si til inkassobyråer for helt ned til 1,1% verdi av pålydende krav. Det er mulig å tjene store beløp gjennom å kjøpe opp gjeld, og flere profilerte «finansakrobater » (se: kjeltringer) har slått seg opp på denne måten.

Scheldt har i så måte ingen sympati med bakmennene i Finance Credit, som nå selv må selge unna hus og eiendeler. - Man kan være fristet til å si at de «steiker i eget fett», sier han, og legger til at Nordlandsbanken i den saken har kastet seg ukritisk på en kynisk forretningside.

De siste åra har vi sett en eksplosjon i antall tilbud om raske lån uten sikkerhet. Disse kalkulerer kynisk med en smertegrense for profitt. Grensa balanserer mellom hva man kan kreve i renter (ofte 20%) og hvor mange som misligholder sine lån.

I USA har det i alle år vært mulig å gå personlig konkurs, og slette gjelda på denne måten. Det er ikke lov i Norden, og mange USA-baserte selskaper har i følge Scheldt derfor tatt med seg kapitalen hit.

- Norden er et paradis for disse spekulantene, sier han og fortsetter:
- Her er det lett å starte opp, samtidig som folk har en høy levestandard og tilsvarende forbruk. Da er det bare å «sette ut agnet» og drive lysfiske på land!» I tillegg, har Norge en utrolig høy øvre grense for hva man kan ta seg betalt i gebyrer i inkassosaker – over dobbelt så høy som i Sverige!

GOAs rekord for lånebeløp uten sikkerhet lyder på utrolige 200.000 kroner. De har nå tatt sin første sak opp til bankklagenemnda. Man plikter i følge loven å foreta en grundig sjekk av den enkeltes økonomi. Skulle den ikke være sterk nok til å betjene lånet, skal utlåner fraråde å ta opp lån, og i en del tilfeller helst nekte lån. De useriøse aktørene gjør ikke dette, og skylder på for lite tid. - Hvis lovverket strammes inn på dette området, rammer det de useriøse aktørene, mener Scheldt og GOA: - Små sparebanker rammes ikke hvis de har en restriktiv og seriøs praksis allerede.

I følge GOAs hjemmesider, er trakassering av kunder ikke uvanlig i inkasso-verdenen. Det rapporteres om tilfeller der selskapene har ringt gjeldsofre om natta, på arbeidsplassen og til og med til andre familiemedlemmer. Det var også en av grunnene til at alliansen ble stiftet i 1991.

Gjennom kontinuitet blant de aktive medlemmene, har de etter hvert skaffet seg god kompetanse på området. Men kompetansen alene er ikke nok, i følge Scheldt:

«Vi er høringsinstans for Stortinget, og blir også kontaktet av kommuner med spørsmål om gjeld og inkasso. Men uten statsstøtte, strekker ikke kreftene til. Vi hjelper gjerne det offentlige, men med knappe ressurser kan vi ikke hjelpe alle enkeltmenneskene som kontakter oss.» Begrunnelsen for 12 års avslag på søknader om støtte, er at dette skal være et offentlig ansvar. Paradoksalt nok, men som på en rekke andre områder, lever ikke politikerne opp til ambisjonene.

- Vi fortsetter å søke om støtte, men i mellomtida legger vi opp til selvhjelp, sier Scheldt, og sikter til mengder av informasjon på hjemmesidene. Han mener det er tragisk at politikerne nedprioriterer slike saker, og peker på Bondeviks to regjeringer som verst i klassen:

- Som statsråd i 1998 fikk Valgerd Svarstad Haugland fjernet minstesatsen for livsopphold for gjeldsofre, sier Scheldt. Fram til da lå denne satsen på 85% av minstepensjon. Hun løsrev denne.

Nylig gikk flertallet på Stortinget, etter press fra GOA, inn for å tilbakeføre ytelsesnivået til gammelt nivå. Nok en gang har Bondeviks regjering gått i mot, og har tilsidesatt Stortingets vedtak - så langt.

- Siste ord er ikke sagt, sier Scheldt: - Vi skal forfølge saken fram til Stortinget samles. Ser man på fakta, bryr ikke Bondeviks regjeringer seg om svake grupper. Det kan nesten virke som at tendensen er å sparke nedover…

http://www.friheten.no/iriks/2003/08/bengt.html

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter