Kjapp tilgang på penger kombinert med gode tider i det norske samfunnet, øker lånelysten blant folk. Frarådingsplikten som skal hindre de med betalingsvansker fra å ta opp lån, blir ikke alltid benyttet.

Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen er bekymret for at det er for lett å få raske lån via sms. (Foto: Scanpix)

AV: Yvette-Marie Solem

BÅDE I AVISER, på tv, internett og sms står ivrige kredittkortselskaper parat til å overføre penger til din konto. Folk med svak økonomi og stor gjeld kombinert med manglende kunnskaper om økonomi, kan lett falle for fristelsen til å ta opp kredittkortlån for å betale regninger.

Dette kan i verste fall ende opp i regningsskrekk og psykiske lidelser.

Ofte stilles det enkle krav til dem som lar seg friste, men raske kreditter har erfaringsmessig ofte ført til uforsvarlige kredittvurderinger med ditto gjeldsproblemer på sikt.

- Det er varierende praksis rundt frarådingsplikten. Ved spørsmål om hvor man skal sette grensen før man gjør en fraråding, bruker kredittkortselskapene SIFOs standardbudsjett, opplyser seniorrådgiver Egil Rokhaug i Barne- og familiedepartementet.

 Trafikklysprinsippet

Kredittkortselskapene er forsiktige med å røpe hvilke vurderinger de vektlegger når de skal fraråde. Dette begrunner de i konkurransehensynet.

- De bruker trafikklysprinsippet. Ved gult lys bruker man frarådingsplikten, ved rødt lys blir det avslag og ved grønt lys blir søknaden sendt, sier Egil Rokhaug.

 

Men når det gjelder frarådingsplikten gjøres det stor forskjell på forbrukslån kontra kredittkjøp. Forskjell på kontanter og varekjøp

- Frarådingsplikten gjelder ikke kjøpe en tv på kreditt. Men vil du ta opp et kredittlån for å få ut kontanter, gjelder frarådingsplikten. Her er det viktig å skille mellom kontantuttak og varekjøp, sier Egil Rokhaug.

Frarådingsplikten ble innført som en ordning for å motvirke lettsindig utlånspolitikk og ditto låneopptak. Finansavtaleloven pålegger derfor låneselskapene en såkalt frarådingsplikt ved låneopptak. Siden det er mange husholdninger som økonomisk balanserer på en smal line, er det derfor viktig å fange opp slike søkere for å unngå at gjeldsbyrden økes.

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) arbeider med forbruksforskning og hverdagslivet til husholdningene der forbrukerne står i fokus. SIFO har kunnskaper om forbrukernes holdninger, atferd og forbrukets sosiale sammenhenger.

- Det er en del banker som står bak disse kredittkortselskapene og de har ikke så veldig høy status, sier SIFO-forsker Per Arne Tufte, og legger til at det i de siste årene har vært en voldsom kredittkortgjeld blant befolkningen.

Han legger til at kredittkortgjeld også er et problem i gjeldsordningssaker, og SIFO følger de største aktørene på markedet. Det er ingen hemmelighet at økt forbruksgjeld i mange tilfeller fører til økt mislighold av lån. Av den grunn er frarådingsplikten ekstra viktig å følge opp.


Nedkjørte låntakere

- Antallet kredittkort øker i Norge. Men kredittkortbruken er allikevel ikke det største problemet i gjeldsordningssaker. Men når vi sammenlikner kortgjeldsinnhavere i 1999 med 2004, ser vi at mange låntakere er ganske nedkjørte, det er rusproblematikk og psykiske lidelser i tillegg. Dette er noe vi må gå inn og se nærmere på, dette blir faktisk det viktigste fremover nå, sier Per Arne Tufte.

Kredittkort skaper fattigdom Ifølge en forskningsrapport fra 2005 utarbeidet av SIFO, fremkommer det få spor av forbruksfest blant skyldnere. Enslige med eller uten barn utgjør over 80 prosent av skyldnerne. Og andelen saker som kan knyttes til sykdom og rusproblematikk, har økt sterkt. Selv om SIFO-rapporten ikke finner at forbruksgjeld preger skyldnerne i 2004 markant sterkere enn i 1999, mener forskerne likevel at det finnes en rekke kreditorer med ulike markedsstrategier og tilbudstyper som i praksis finansierer det som utvikler seg til å bli fattigdomsliknende situasjoner.


Uærlig på gjeld

- Långiver har ikke tilstrekkelig mulighet til å sjekke din totale gjeld. Man kan ha tatt opp lån det siste året uten at det står oppført i selvangivelsen. Det er mange som låner på grensen til det anbefalte, og dersom denne grensen nærmer seg, tas det ofte inn en skriftlig formulering i låneavtalen for å ivareta frarådingsplikten, sier seniorrådgiver Hans Ditlef Christiansen i Kredittilsynet.

Kredittilsynet har blant annet som oppgave å føre tilsyn med finansieringsselskaper. Ved å kreve fremleggelse av selvangivelse ved søknad om lån, kan långiver avdekke størrelsen på låntakers øvrige lån.

- Det er lettere å være uærlig med hensyn til egen gjeld siden finansieringsselskaper ofte kun foretar en vanlig kredittsjekk, sier Hans Ditlef Christiansen, og mener at det ikke er god forretning for finansieringsselskapene at folk ikke betaler tilbake lånene sine.


Agressiv markedsføring lager gjeldsofre

- Jeg har spurt mange kredittkortselskaper, og de sjekker ikke selvangivelsen når folk søker om lån, sier leder for Gjeldsoffer-Alliansen (GOA), Bengt Scheldt.

GOA er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. GOA har bygget opp et nettverk av kontaktpersoner hvor de aller fleste selv er inne i en gjeldsordning, og har dermed selv kjent gjeldsproblematikken på kroppen. Flere av medlemmene har også blitt gjeldsofre på grunn av aggressiv markedsføring av kredittkortlån.

Psykiske problemer av gjeld Men hva med mennesker som har psykiske problemer og som ikke klarer å se konsekvensene av sine handlinger?

- Så sant man ikke er umyndiggjort, har ikke kredittkortselskapene noen mulighet til å sjekke dette. Eksempel på dette kan være manisk depressive og psykisk syke mennesker som ellers fungerer normalt. Problemet med kort, er at lånsøker ikke lenger møter dersom du drar på Elkjøp og vil fram til en skranke. Utlåner ser ikke vedkommende. Dersom utlåner hadde kunnet sett personen som søkte lån, kunne man kanskje sett at dette er et menneske som burde frarådes å få lån, sier Bengt Scheldt.

Siste nyhet er et svensk firma som holder på å etablere seg i Norge. Selskapet tilbyr folk å søke lån via tekstmelding. Man trenger kun å oppgi navn, adresse, personnummer og kontonummer. Her er det snakk om små lån fra 1000 kroner og oppover.

- Da kan man søke lån fra bardisken og få en fin kveld. Problemet for låntaker oppstår når det blir flere kort, og selskapene ikke er samordnet. Jeg er ikke i tvil om hvem dette er rettet mot, det er mot ungdom, for eksempel i russetiden, sier Bengt Scheldt.

http://forbrukerportalen.no/Artikler/2007/varsko_ved_raske_penger

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter