Ei regning på 210 kroner vokste raskt til nesten 7.300, som følge av statens skyhøye gebyrer. Namsmann Anbjørn Falkmo i Vefsn er rystet, og ber folk være nøye med småregningene. Dette kommer til å skape mange flere gjeldofre, sier han. I likhet med mange andre namsmenn har Falkmo fått en flau smak i munnen av de høye gebyrene. Han har ingen tro på at trusselen om sterk svie på pungen vil gjøre folk til bedre betalere.

– Det er jo sagt at det skal virke preventivt, men det bidrar mye sterkere til økte inntekter til staten. Jeg vil tro at dette gir stadig flere betalingsproblemer, sier han.

Les mer på helgeland-arbeiderblad.no

Relaterte artikler!