Staten bruker fattige som melkeku, skriver Romerikes Blad på lederplass. Både private og offentlige gjeldsgebyrer er altfor høye. Aftenposten har i en rekke artikler satt søkelys på denne urettferdighet satt i system. Det er usosialt at statlige gebyrer – i realiteten en skatt på ubetalte regninger – må betales av de fattigste i samfunnet, mener avisa.

Staten er i tillegg den minst fleksible kreditor vi har – med de ekstrabelastninger det medfører for alle dem som fra før sliter med betalingsproblemer. Statens innkrevingsregime må endres. Men vi er i tvil om justisminister Odd Einar Dørum evner å foreta seg noe. De uttalelser han hittil er kommet med vitner om handlingslammelse. Det er dyrt å være fattig, og myndighetene legger stein til byrden med ublu gebyrer i inkassosaker, skriver avisa.

Les mer på rb.no

Relaterte artikler!