Uten lovhjemmel har Oslo kommune i 20 år tatt seg betalt for å drive inn penger fra ansatte med betalingsproblemer. Kommunen trekker 85,50 pr. måned i gebyr fra den ansatte. Men det ulovlige gebyret bekymrer ikke byrådet i Oslo.

- Man finner ikke hjemmel i tvangsfullbyrdelsesloven eller dekningsloven for at den trekkpliktige arbeidsgiver kan kreve gebyr for trekket, sier lovrådgiver Vibeke Løvold i Justis- og politidepartementet.

 

- Trekk i lønn skal ha et klart og tydelig hjemmelsgrunnlag, enten i lov eller i individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Har man ikke avtale, foreligger det ikke hjemmel, sier avdelingsdirektør Ragnhild Nordaas i Arbeids- og sosialdepartementet. Les mer på aftenposten.no

Relaterte artikler!