GOA fikk i juli den første klagen på "rådgiverfirmaet" Sector Invest AS.

21. august fikk vi i tillegg en henvendelse fra Forbrukerrådet om ti saker som gjaldt betalte tjenester som ikke var mottatt, og hvor man ikke fikk kontakt med selskapet.

I tillegg tre henvendelser som gjaldt klager på markedsføringen av tjenestene.

 

Forbrukerrådet nevner følgende eksempler på henvendelser:
- Klager har inngått en avtale om økonomisk rådgiving. Etter avtalen skulle klager betale et depositum på 2.500,- som ble trukket i 5 omganger (á kr 500,-) rett fra mobilabonnementet. Straks disse pengene var betalt tok klager kontakt for å forhøre seg om hvordan løpet ville bli videre. Da fikk han beskjed om at dette selskapet ikke ytet bistand for personer med kredittkortgjeld og at deres tjenester uansett kostet mellom 12 - 18.000,-. Klager spurte så om det da var mulig å få pengene refundert og samtalen ble etter dette brutt. Klager har siden ikke fått kontakt med selskapet og nå har de startet å trekke penger på nytt. Ber om råd.
- Har inngått avtale, men får ikke kontakt med selskapet etter avtaleinngåelsen.
- Firmaet skulle hjelpe med nedbetalingsavtale for gjeld, men har nøyd seg med betaling for tjenesten.
- Har inngått avtale, men får ikke kontakt med selskapet etter avtaleinngåelsen. Blir trukket på mobilregningen for tjenesten.
- Mottatt tilbud om å få hjelp med inkassogjeld. Har ikke slik gjeld og har aldri vært i kontakt med firmaet tidligere. Reagerer på denne type markedsføring.

 

14. oktober 2015: Sector Invest svarte ikke på henvendelse fra Dagbladet. Les mer:

http://www.dagbladet.no/2015/10/14/nyheter/innenriks/gjeldsradgivning/finans/okonomi/41474080/

 

Bløffmakerne: "Våre tjenester er anbefalt av NAV"

Denne meldingen ligger på websiden til Sector Invest AS. GOA har kontaktet NAV sentralt, som henviste oss til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Svaret er som følger:

 

"Det kan bekreftes at NAV ikke har gått ut med anbefaling, eller annen form for reklame for spesielle firma som driver med økonomisk rådgivning i privathusholdsøkonomi.

Det kan tenkes at det er kommuner / enkelte NAV kontor som har engasjert private aktører til å ta enkeltsaker for dem.  Men i utgangspunktet er det NAV som etter lov om sosiale tjenester i NAV (§17) står ansvarlig for tjenesten, selv om det er andre som utfører oppdraget."

 

Sector Invest har blitt kontaktet og fikk mulighet til å dokumentere sin påstand, men svar har uteblitt.

 

GOA har fått oversendt korrespondansen et av våre medlemmer hadde med Sector Invest. Kundeforholdet begynte i april 2014, og hun betalte kr. 2 375 i honorar. Etter to måneder begynte kunden via mail å etterlyse fremdrift. Til å begynne med fikk hun unnvikende svar om en saksbehandler som hadde sluttet. Etter hvert kom det ingen svar.  

 

I juli hadde kunden fått nok, og varslet om at hun ville melde firmaet til politi og Forbrukerombudet. Nå kom svaret raskt: «Når du kommer med trusler om politi og Forbrukerombud, sier vi alltid opp oppdraget. Vi jobber ikke for kunder som truer oss.»

Det er tydelig at dette ikke er første gang kundene reagerer!

Et annet sitat: «Honoraret på kr. 2 500 tilsvarer 2-3 tanker med bensin på en personbil.»

 

Det kan se ut som om strategien til Sector Invest er å lokke til seg kunder, ta i mot honorar, drøye ut saksbehandlingen helt til desperate mennesker varsler firmaet om at de vurderer anmeldelse, og så avsluttes kundeforholdet. Lettjente penger!

 

Bløff med registrering av utgående samtaler?

Sector Invest hevder at de kan dokumentere alle inngående og utgående samtaler. (Se deres tilsvar nedenfor.)

 

Flere av dem som har henvendt seg til GOA etter å ha blitt lurt av Sector Invest, forteller følgende:

De ringte til firmaet mange ganger, uten å få kontakt. Etter hvert ble de imidlertid oppringt mange ganger, men samtalen ble brutt så snart de svarte.

 

Det må være tillatt å stille spørsmålstegn ved denne fremgangsmåte. Er dette gjort bevisst av firmaet for å kunne dokumentere at man hadde forsøkt å kontakte kunden?

 

Avdragsordning via mobil

Et annet punkt som publikum bør være oppmerksom på, er at Sector Invest tilbyr en form for avdragsordning via mobil. Dette kan misbrukes. Senest 5. oktober, ble et av våre nye medlemmer belastet for kr. 500, dette etter at vedkommende hadde avsluttet kundeforholdet med Sector Invest, og begynt å kreve tilbake honoraret!

 

Sector Invest AS hevder på sin webside at: Vi har lang erfaring med gjeldsmegling for privatpersoner.

Faktum er imidlertid at firmaet ble registrert i Brønnøysundregisteret 14.04.2015!

 

Sector Invest har i tillegg til firmaet i Oslo, også registrert et firma i Brønnøysundregisteret med
forretningsadresse: Jernbanegaten 9, 1850 Mysen.
Et av våre medlemmer i Mysen forsøkte 27. august å finne dette firmaet i Jernbanegaten, noe som viste seg å være vanskelig. Han fant ingen kontor i dette bygget. Han spurte seg også for i kiosken og i banken like ved, ingen hadde hørt om dette firmaet.

 

Et unødvendig råd: Styr unna Sector Invest AS!

 

Dersom det er andre som har erfaring med dette firmaet, hører vi gjerne fra dere.  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Det er i dag ingen formelle krav til å kunne kalle seg gjeldsrådgiver!

Ingen autorisasjon!
Ingen krav til vandel!
Ingen offentlig tilsynsorgan eller klageinstans!

 

Tilsvar fra Sector Invest AS, 3.  september 2015:

(GOA følger pressens "Vær varsom-plakat" regel om samtidig imøtegåelse. )

 

Det er synd at noen kunder er misfornøyde med våre tjenester.

Vi er først nå gjort kjent med disse ti klagene, og vi har invitert Forbrukerrådet og Gjeldsoffer-Alliansen på besøk i våre lokaler i Oslo nå i september - for å rydde opp i disse sakene - slik at kundene får saken sin utført eller pengene refundert.

Vi svarer her punktvis i forhold til punktene ovenfor.

- Det skrives at det er betalt et depositum over 5 avdrag. Dette medfører ikke riktighet. I 2014 hadde vi i en periode kampanjepriser for tjenesten «Avdragsordning», til kr 2.500,- og det er dette kunden har betalt avdragsvis på. Vi sluttet med disse faste prisene. Nå betaler man kun 400 kr eks. mva. i mnd., med mobilabonnement eller bank - for å fritt kunne benytte seg av alle våre tjenester i abonnementsperioden. 

Vi kan dessverre ikke gjøre stort med gjelden før den har gått til inkasso, ettersom dette normalt ikke er ønskelig av kreditor. Vi kan hjelpe kundene med den delen av gjelden som er inkasso. Så nevnes det 12 til 18,000. Dette er satser tilsvarende de vi opererer med hvis vi skulle tatt på oss tjenesten med øyeblikkelig bistand. Dvs øyeblikkelig oppmøte, f.eks. ved tvangssalg eller konkurs. Her har det tydeligvis oppstått en misforståelse. 

- Ellers kan vi også informere om at saksbehandlerne våre tidvis jobber mye i telefonen, og ikke får svart alle der og da, men de ringer alltid opp igjen ubesvarte anrop. Noen kunder forklarer at de har «postkasseskrekk» og «telefonskrekk», og saksbehandlerne viser til at det kan være en utfordring å ringe opp igjen ubesvarte anrop.

- Vi har åpne telefonlinjer mellom 08:00 og 16:00 alle hverdager. Vi ber folk ta kontakt på 22 55 01 00 hvis en ikke oppnår direkte kontakt med sin saksbehandler.

- Samme svar som ovenfor. Vil legge til at vi kan dokumentere alle inngående og utgående samtaler, og hvis det medfører riktighet at kunden har forsøkt, men ikke fått svar mens den ansatte likevel har vært på jobb, og dette har medført at saken ikke har blitt behandlet - vil pengene refunderes og en kompensasjon vil vurderes.

- Vi markedsfører oss ikke pr sms. Vi sender utelukkende ut sms til kunder vi ikke får tak i - på det mobilnummeret de har oppgitt i kontaktskjemaet på våre websider - når de innledningsvis har bedt om vår bistand. Kan det her ha blitt oppgitt feil nr av innsender? 

Vedrørende forretningsadressen i Eidsberg, Mysen. Dette er et hjemmekontor for Sector Invest Øst AS, og er ikke brukt av Sector Invest AS. Vi ber om forståelse for bruken av hjemmekontor, og ønsker ikke utdype dette av hensyn til familien med små barn som bor på adressen. 

Vi ser frem til møtet med Forbrukerrådet og Gjeldsoffer-Alliansen, og vi håper vi får litt bedre omtale her - etter dette møtet. Vi er overbeviste om dét. I mellomtiden syns vi ikke at noen skal «Styre unna!» oss. Tvert i mot anbefaler vi alle med inkassogjeld å få en ordning på denne. 

 

Vi hjelper gjerne til med dette!


Med vennlig hilsen

Sector Invest AS

 

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter