Mappe Trykksaker fra GOA

pdf Arv Populær

521 nedlastinger

Etter at gjeldskrisen eksploderte i 1990, har mange foreldre vært engstelige for alt de har samlet opp gjennom et langt liv, skal forsvinne når arbeidsledige og gjeldsrammede barn arver dem. GOA har utarbeidet et temahefte om dette. Heftet ser på hvilke lovlige muligheter som finnes for å beskytte arven, og gir også råd om hva du bør gjøre for ikke å risikere å arve gjeld.

pdf En hilsen til deg som har fått åpnet gjeldsforhandling Populær

478 nedlastinger

Dette heftet ble tidligere sendt til alle som fikk åpnet gjeldsforhandling, etter hvert som annonsene kom i Norsk Lysingsblad. Imidlertid ble papirbrosjyrer etterhvert innhentet av dataalderen. Derfor foreligger heftet nå kun på nett.

Heftet bør ha interesse også for dem som ennå ikke har oppsøkt namsmannen. 

pdf Førstehjelp til gjeldsofre Populær

726 nedlastinger

Last ned (pdf, 583 KB)

forstehjelp.pdf

Denne håndboken er skrevet for deg som står midt oppe i problemene, ofte alene, og som ennå ikke har oppsøkt namsmannen for å søke om en gjeldsordning. Et fellestrekk hos mange som kontakter oss, er at de ikke vet nok om sine rettigheter. GOA`s mål er å få gitt deg noen råd så tidlig som mulig i prosessen.

pdf GOA-råd til gjeldsforhandlingen Populær

694 nedlastinger

GOA-råd til gjeldsforhandlingen er et tillegg til heftet "En hilsen fra GOA". Det blir henvist til rettspraksis og kjennelser som du vil få god bruk for under forhandlingen. Heftet blir oppdatert etter hvert som vi får meldinger om nye problemstillinger eller endret rettspraksis.

pdf Skadeerstatning Populær

269 nedlastinger

Last ned (pdf, 488 KB)

Skadeerstatning.pdf

Erstatninger som et gjeldsoffer mottar for skade på legeme eller helse, vil som regel kreditorene kaste seg over. Vi kan imidlertid hjelpe deg med å beholde størstedelen av erstatningen.

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter