Økning i gjeldsordninger

7 År siden

Nordland 18:40 08.02.2011 Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

http://www.tv2.no/nyheter/okonomi/-jeg-faar-gaasehud-av-aa-tenke-paa-nyaaret-3373212.html