Inkassobyråer kan bli overflødige

9 År siden

Inkassobyråene får nå konkurranse fra folk flest. En ny, men lite kjent lov gjør at folk flest ved hjelp av namsmannen kan drive inkassovirksomhet selv.


http://www.tv2.no/nyheter/okonomi/folkeinkasso-1689323.html