Gjeldskrisetelefonen

Gjeldskrisetelefonen kan hjelpe deg: Har du alvorlige gjeldsproblemer? Trenger du noen å snakke med? Da kan Gjeldskrisetelefonen hjelpe deg. Tlf. 22 20 19 99 Dette er en gratis støttetelefon for deg med alvorlige gjeldsproblemer. På denne støttetelefonen kan du, gjerne anonymt, snakke med noen som har erfaring med slike probl