Gjeldsordning og studielån

Gjeldsordning og studielån

Dersom man har studielån og søker om gjeldsordning, er det verdt å merke seg at det kan bety en lengre gjeldsordningsperiode enn 5 år som er det normale. Det Statens innkrevingssentral (SI) ser på, er:

  1. Om gjelden er høy. Dersom gjelden er høyere enn 1,5 G (det vil si kr 177 930), vil alltid gjelden anses for å være høy.
  2. Om studiegjelden er fersk eller gammel. Jo ferskere gjelden er, jo mer sannsynlig er det at SI vil be om en lengre gjeldsordningsperiode enn 5 år.
  3. Om skyldner har tilegnet seg kunnskap etter endt utdanning. Her vil altså det at man har fått en utdannelse, med studielån, tale for at SI vil be om en forlenget gjeldsordningsperiode.

Dette er de momenter, samlet eller enkeltvis, som SI legger vekt på ved vurderingen om de vil be om en forlenget gjeldsordningsperiode på mer enn 5 år.