Kjersti

Kjersti

Gjeldsordning og studielån

Gjeldsordning og studielån Dersom man har studielån og søker om gjeldsordning, er det verdt å merke seg at det kan bety en lengre gjeldsordningsperiode enn 5 år som er det normale. Det Statens innkrevingssentral (SI) ser på, er: Dette er…

Gjeldsordning

Før helgen la Regjeringen frem en proposisjon med forslag til endringer i gjeldsordningsloven. Det er blant annet lagt frem forslag om at egenforsøket vil falle bort, som medfører at det tar kortere tid å få innvilget en gjeldsordning. Videre er…

Fyll dagene 2023 – Oslo

Rådhuset 25.september kl. 10-14 Få en meningsfull hverdag! 72 utstillere gir deg tips om jobb, utdanning, fellesskap, trening og andre aktiviteter. Her vil mange frivillige organisasjoner delta, foruten tilbydere i regi av Oslo kommune. Vi kan for eksempel nevne, Blå…