Fyll dagene 2023 – Oslo

Rådhuset 25.september kl. 10-14

Få en meningsfull hverdag!

72 utstillere gir deg tips om jobb, utdanning, fellesskap, trening og andre aktiviteter.

Her vil mange frivillige organisasjoner delta, foruten tilbydere i regi av Oslo kommune. Vi kan for eksempel nevne, Blå Kors, Fri rettshjelp, Frelsesarmeen, Petter uteligger, Spillavhengighet Norge, Jussbuss, Gatejuristen, Kirkens bymisjon, Veien tilbake (livet etter endt soning), Gjeldsoffer-Alliansen, Leve- landsforeningen for etterlatte ved selvmord og mange flere. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta seg en tur. Her vil du få gode råd om dine muligheter og treffe andre i samme situasjon som deg.