Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en interesseorganisasjon som arbeider for å hjelpe gjeldsofre.

Leder i GOA er Kjersti Teksum.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 400 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av ulike forhold som lavere inntekt, arbeidsledighet, skilsmisse o.l. er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.

Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»

Økonomi
Siden starten i 1991 har GOA arbeidet i en økonomisk tvangstrøye. Det var minimalt med statlig støtte, kontingenten fra medlemmene var lenge eneste inntektskilde. I perioden på 90-tallet med stor arbeidsledighet hadde vi en del ansatte som Aetat betalte lønnen for. Gjennom årene hadde vi tre økonomer og tre jurister. Etter hvert har vi gått over til å ansette juss-studenter på deltid som saksbehandlere.

I ca. 20 år har vi hvert år fått tilskudd på kr. 90.000 fra Oslo kommune. Vi har siden 2009 mottatt støtte fra staten. Foruten medlemskontingent tillegg mottar vi også momskompensasjon som er forvaltet av Lotteritilsynet.

De statlige midlene går stort sett til lønninger, mens kontingenten fra medlemmene går med til husleie og drift av organisasjonen. Det blir sendt reviderte regnskaper til de offentlige instanser som bevilger midler til GOA.

Vi skulle gjerne sett oss i stand til å hjelpe alle, men vi må bruke vår begrensede kapasitet på våre medlemmer. Vi beklager dette sterkt, men det har altså ingen hensikt å kontakte oss på telefon eller pr. mail, før du er blitt medlem.

Gjeldskrisetelefonen 22 20 19 99 er derimot åpen for alle.

Det kan være en fordel for begge parter dersom du før du ringer, går inn på Analyseskjema og fyller dette ut og sender til oss.

For å bli medlem, trykk her «Bli medlem».