Arbeidsgiver trakk ulovlig i lønn

GOA har hatt en sak hvor en arbeidsgiver trakk et administrasjonsgebyr på kr 550,- av lønnen til et av våre medlemmer i forbindelse med et lønnstrekk pålagt av namsfogden. Bedriften mente at de hadde så mange ansatte som hadde lønnstrekk, og at det medførte store kostnader for dem.

Nå har det seg imidlertid slik at dersom en arbeidsgiver skal trekke en ansatt i lønn, kreves det hjemmel i lov, og dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-15. 

GOA klaget på vegne av medlemmet direkte til daglig leder i bedriften. GOA har nå fått bekreftet fra daglig leder at de ulovlige administrasjonsgebyrene som allerede er trukket, er på vei tilbake til medlemmets konto.