Simen

Simen

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) har fått ny hjemmeside

Velkommen til Gjeldsoffer-Alliansen sin nye nettside! Vi er glade for å ønske deg velkommen til vårt oppdaterte digitale hjem. Denne nettsiden er dedikert til å gi deg nyttig informasjon, støtte og ressurser hvis du befinner deg i en vanskelig økonomisk…

Arbeidsgiver trakk ulovlig i lønn

GOA har hatt en sak hvor en arbeidsgiver trakk et administrasjonsgebyr på kr 550,- av lønnen til et av våre medlemmer i forbindelse med et lønnstrekk pålagt av namsfogden. Bedriften mente at de hadde så mange ansatte som hadde lønnstrekk, og…

Livsoppholdssatser for 2023

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2023. Personer som har gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller trekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold. Livsopphold…