Livsoppholdssatser for 2023

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2023.

Personer som har gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller trekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.

Livsopphold fra 1. juli 2023             

VoksneLivsopphold månedlig beløp
Enslige  10 412 kr
Ektefelle/samboere samlet17 634 kr
Ektefeller/samboer enkeltvis  8 817 kr

 Livsopphold barn 

Anbefalte satser pr. mnd pr. barn
 
0 – 5 år6 – 10 år11 år og over
3 332 kr4 420 kr5 580 kr

OBS: Fradrag i tillegget med 20 % fra og med person nr. fire i husstanden. Fradraget gjøres for de yngste barna.

Samværets omfang0-5 år6-10 år11-14 år15 +
Samværsklasse 1 (2-3 netter pr mnd)305 kr407 kr531 kr605 kr
Samværsklasse 2 (4-8 netter pr mnd)1 011 kr1 348 kr1 760 kr2 003 kr
Samværsklasse 3 (9-13 netter pr mnd)1 410 kr1 881 kr2 455 kr2 794 kr
Samværsklasse 4 (14-15 netter pr mnd)1 770 kr 2 361 kr3 082 kr3 507 kr

Barnetrygd 2022

                                                           MND                      ÅR

          Under 6 år                              1.766,-                  21.192,-

          1 barn                                      1.310,-                  15.720,-

          2 barn                                      2.620,-                  31.440,-

          3 barn                                      3.930,-                  47.160,-

          4 barn                                      5.240,-                  62.880,-

          5 barn                                      6.550,-                  78.600,-

          6 barn                                      7.860,-                  94.320,-