Gjeldsordning

Før helgen la Regjeringen frem en proposisjon med forslag til endringer i gjeldsordningsloven. Det er blant annet lagt frem forslag om at egenforsøket vil falle bort, som medfører at det tar kortere tid å få innvilget en gjeldsordning. Videre er det foreslått at gjeldsordningsperioden vil kunne bli kortere for sosialt utsatte skyldnere. I tillegg vil etterperioden på to år fjernes helt. GOA vil få frem sine synspunkter til politikere på Stortinget. Vi håper at lovendringen vil bli vedtatt allerede i år.