Hva vi kan bistå med

 • Vi bistår med økonomisk rådgivning
 • Vi bistår med klage på lønnstrekk vi mener er for høye
 • Vi bistår våre medlemmer med å få oversikt over gjeld
 • Vi forhandler med kreditorene der det er mulig
 • Vi bistår ved søknad om gjeldsordning
 • Vi bistår der man har fått avslag på søknad om gjeldsordning
 • Vi bistår der kreditor begjærer opphevelse av en eksisterende gjeldsordning
 • Vi bistår ved søknad om skattelempning
 • Vi bistår i møte med namsmannen
 • Vi bistår i møte med forliksråd og tingretten
 • Vi bistår i møter med andre offentlige instanser
 • Vi bistår når kreditorer har begjært tvangssalg av din bolig

For å nevne noe.

Vi bistår medlemmer over hele landet.

Vi bistår med den tanke at medlemmet etter hvert blir selvhjulpen. Det er for de fleste uoverkommelig bare det å komme i gang, for eksempel å åpne brev, svare på henvendelser og ikke minst ta kontakt med kreditorer for å inngå en nedbetalingsavtale. Noen ganger er et møte med oss alt som skal til, andre ganger kreves det litt mer. Vi orienterer også medlemmer om andre oragnisasjoner som bistår der vi ikke kan hjelpe.