Stikkord Lønnstrekk

Arbeidsgiver trakk ulovlig i lønn

GOA har hatt en sak hvor en arbeidsgiver trakk et administrasjonsgebyr på kr 550,- av lønnen til et av våre medlemmer i forbindelse med et lønnstrekk pålagt av namsfogden. Bedriften mente at de hadde så mange ansatte som hadde lønnstrekk, og…